Träna hos oss

För att träna hos oss behöver du bli medlem & ta kontakt med oss för att du ska få ditt passerkort till lokalen. 
Priser för medlemskap:
Kategori Kostnad/år Halvår Kvartal
Ungdomar (till det år man fyller 18 år) + pensionärer 1000 SEK 750 SEK 500 SEK
Juniorer (från det år man fyller 19 år till det år man fyller 23) 1500 SEK 1000 SEK 750 SEK
Seniorer (från det år man fyller 24 år) 2000 SEK 1500 SEK 1000SEK
Enskilt medlemskap för föreningsmedlemmar ( särskilt erbjudande för föreningar, enbart årskort) 1500 SEK
Träningsavgiften betalas in till Öjeby AK:s bankgiro 5385-3198 eller swish 123 213 47 32. Ange namn, telefon och fullständigt personnummer (10 siffror).
Skicka kopia på genomförd betalning till någon av kontaktpersonerna:
Vardagar kl 16.00-20.00

Linda-Marie Steggo 076-8108888 liindamariie@hotmail.com

Hugo Vikström 073-8367173 hugovikstrom@hotmail.com

Joakim Vikberg 076-7771343 joakim_vikberg@hotmail.com 

Einar Norlén 073-8061296 enorlen@hotmail.com

 

Passerkortet programmeras motsvarande tid som du löst träningskort för (år, halvår, kvartal). All träning sker på egen risk.

Hur får man tillträde till lokalen?

Alla nya medlemmar ska skriva under en ansvarsförbindelse (”antidopingkontrakt”). När det är gjort kan man kvittera ut ett passerkort. Passerkortet aktiveras sedan och medlemmen får tillträde till lokalen motsvarande den period man betalt träningsavgift för.

För att underteckna ansvarsförbindelsen och kvittera ut passerkortet (alt förlänga befintligt medlemskap) besöker du träningslokalen i samband med Öjeby AK:s träningstider. Öjeby AK tränar mellan ca 16:00-20:00 måndag, onsdag och fredag. Alternativt mailar någon av kontaktpersonerna för att komma överens om en dag&tid. 

Vad händer om man tappar bort sin tagg? 

Om du tappar bort din tagg kan du lösa ut en ny för 200kr. 

Vad händer om man missköter sig?

Om man missköter sig kan passerkortet komma att spärras. Till misskötsel räknas att släppa in obehöriga i träningslokalen,  spärra upp dörren, förstöra utrustning, strunta i att lasta av stängerna eller lägga tillbaka vikter i avsedda viktställ. Det utgår först en varning. Vid upprepade förseelser spärras passerkortet.