Tävlingspolicy

För att tävla/representera Öjeby AK på klubbens bekostnad har vi följande tävlingspolicy:

  • Träna kontinuerligt på klubben, 2-4 ggr/vecka, minst 6 månader (gäller innan SM, EM, VM)
  • Träna merparten av tiden på klubben gäller alla tävlande.
  • Minst 2 gånger/år hjälpa till med städning, arrangemang och förtroendeuppdrag.
  • Stötta och hjälpa medtränande (tekniktips, pepping osv), hjälpa klubbkamraterna på tävling
  • Bära klubbens dress/kläder på tävling och prisutdelning (låna av en klubbkamrat om du inte har skaffat egen ännu)
  • Som elitidrottsmann/kvinna är du tydligt förknippad med Öjeby AK:s varumärke. Uppträd sportsligt och föredömligt både i och utanför gymmet.
  • Tävlande medlem ska genomföra utbildningen “Ren vinnare” för mer kunskap om antidoping. Efter genomförd utbildning erhålls ett diplom som uppvisas för tävlingsansvarig för att licens ska upprättas/förnyas.

Ev. undantag från policyn får lyftas med Öjeby AK:s styrelse.

Om en licensierad tävlande för Öjeby AK bryter mot en eller flera punkter i tävlingspolicyn har styrelsen rätt att neka den tävlande licens för nästa år, betalda resor, boenden & anmälningsavgifter

Resor mm i samband med tävlingar

  • Resor och logi i samband med tävlingar skall alltid bokas i god tid i förväg.
  • Vi väljer alltid prisvärt boende.
  • Samåkning är en förutsättning för reseersättning.
  • Stäm av kostnader i förväg med klubben/reseansvarig Linda-Marie Steggo.